Zabran je bio i još je uvek mesto na koje dolaze obrenovčani zato što su radosni, ili zato što su tužni, zato što žele da se rekreiraju, ili da se odmore. Tamo su kada su zaljubljeni ili ostavljeni. (VN)